Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik