Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arabuluculuk Komisyonu

    Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “İdarelerin Temsili” başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen “İdare Merkez veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.” Hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik  Makamının 17/06/2019 tarih ve 470865 sayılı Oluru ile  Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.
     3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen ‘ İdare ,arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını , bu Yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.”  İbaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu Üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

ASİL ÜYELER   YEDEK ÜYELER
 Kemal SOYTÜRKŞahan KIRÇIN
 Kenan KOÇAK Serdar Bayram ASLAN
 Süleyman AYGÜN Elif KIRÇIN

           
Telefon: 0284 280 17 00
Fax: 0284 280 17 29
e-posta: edirne@kulturturizm.gov.tr
Adres: Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi No:21 Devecihan Kültür Merkezi
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü