Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

FSE Serfika İşlemleri

 
EDİRNE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
 
SERTİFİKA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ OLARAK İSTENİLEN BELGELER
 
SERTİFİKA İŞLEMLERİ:
 
1- SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİ
2- ŞİRKETLERİN SERTİFİKA BAŞVURULARI
3- ŞAHIS FİRMALARININ SERTİFİKA BAŞVURULARI
4- DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN SERTİFİKA BAŞVURULARI
 

1- SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİ:
 
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
 
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,
• Sırasıyla; On-line İşlemler, sertifika başvuruları, başvuru ekranı ve on-line başvuru ekranı bölümlerini tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,
• kod ve şifre ile sisteme giriş yapınız,
• sertifika işlemlerinden, yenileme bölümünü seçiniz,
• süresi dolan sertifikalarınız, sistemde geçerlilik süresi dolmuş olarak görünecektir, adres değişikliği ve unvan değişikliği varsa ilgili kutucuklara tıklayıp devam ediniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız, çıkan sayfada başvuru bilgileriniz yer alacaktır, ilgili sayfanın dökümünü alınız.
• hangi hesaba, ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.
 
İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, EDİRNE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:
 
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
• Eski Sertifikanın Aslı
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• İmza Sirküleri (Dilekçede imzası bulunan kişinin, ilgili firmayı temsile yetkili olduğunu belirtmelidir.)
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
     
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.
     
ADRES:
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Deveci Han Kültür Merkezi Vilayet Caddesi Valilik yanı 22100 /EDİRNE
 

2- ŞİRKETLERİN SERTİFİKA BAŞVURULARI
 
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
 
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,
• Sırasıyla; On-line İşlemler, sertifika başvuruları, başvuru ekranı ve on-line başvuru ekranı bölümlerini tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,
• ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim, üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,
• uygun ticari işletmeyi seçerek devam ediniz,
• ticari bilgileri ve iletişim bilgilerini yazarak  devam ediniz,
• aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,
• formu doldurup, devam ediniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız,
• gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız,
• hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.
 
İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, EDİRNE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:
 
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
• İmza Sirküleri
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Noter Tasdikli Vekaletname
• Başvuru yapan şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi
• Vergi Levhası
• İlk sertifika başvurusunda Belediyeden alınan İşyeri Açma Ruhsatı
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
 
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.
     
ADRES:
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Deveci Han Kültür Merkezi Vilayet Caddesi Valilik yanı 22100 /EDİRNE
    
 
3- ŞAHIS FİRMALARININ SERTİFİKA BAŞVURULARI
 
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
 
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,
• Sırasıyla; On-line İşlemler, sertifika başvuruları, başvuru ekranı ve on-line başvuru ekranı bölümlerini tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,
 
• ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim, üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,
• “Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler” bölümünü seçerek devam ediniz,
• ticari bilgileri ve iletişim bilgilerini yazınız, vergi numarası bölümüne T.C. kimlik numarası yazıp giriş (enter) tuşuna basınız.
• devam ederek, aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,
• sertifika işlemlerinden, “yeni sertifika talebi yapmak istiyorum” bölümünü seçiniz,
• formu doldurunuz, devam ediniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız,
• gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin  dökümünü alınız.
• hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.
 
İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, EDİRNE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:
 
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.)
• İmza Sirküleri
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler.
 
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.
     
ADRES:
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Deveci Han Kültür Merkezi Vilayet Caddesi Valilik yanı 22100 /EDİRNE
 

4- DERNEK VE VAKIFLARIN SERTİFİKA BAŞVURULARI
 
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
 
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,
• Sırasıyla; On-line İşlemler, sertifika başvuruları, başvuru ekranı ve on-line başvuru ekranı bölümlerini tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,
• ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,
• Dernek – Vakıf opsiyonlarından, tarafınıza uygun olanı seçerek devam ediniz,
• ticari bilgileri ve iletişim bilgilerinizi yazıp, devam ediniz,
• aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,
• formu doldurup, devam ediniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız,
• gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız,
• başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.
 
 
 
İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, EDİRNE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:
 
• Vakıf Senedi veya Dernek Tüzüğü (Madde ve Amaçlarıyla birlikte)
• İmza Beyannamesi
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Yetki Belgesi veya Vekaletname
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
 
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.
    
ADRES:
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Deveci Han Kültür Merkezi Vilayet Caddesi Valilik yanı 22100 /EDİRNE
 
BANKA HAVALESİYLE İLGİLİ NOT:
 
Bakanlığımız hesabına yatırılacak miktar, Edirne Merkez Bankası Şubesi’nden ücretsiz havale edilebilmektedir.