Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“EDİRNELİ MASALLAR” İSİMLİ MASAL YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI.

     Bakanlığımızca 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen III. Millî Kültür Şûrası Eylem Planı’nın  “Çocuk ve Kültür” bölümünde “okul öncesi çocuklara yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek amacıyla yerel düzeyde masal yarışmaları düzenlenmesi” hedeflenmiştir. 
     Bu kapsamda İlimizde Müdürlüğümüz tarafından “Edirneli Masallar” isimli masal yazma yarışması düzenlenmiş olup; yarışmaya birçok eser katılmıştır.  
Okul öncesi çocuklara yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu yarışmaya katılmak isteyenler için başvuru tarihleri 11.03.2019-15.04.2019 olarak Müdürlüğümüzce çeşitli duyurularla belirtilmiştir. 

Masal Yarışması Sonuç Duyurusu Metni (1).docx