Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak; Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurmuş ve SIFIR ATIK BELGESİ 'ni almaya hak kazandık.

          12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce  Kurumumuzda yapılan etkin çalışmalar sonucunda 08/02/2021 tarih TS/22/B1/2/46 Belge Numarasıyla, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Sıfır  Atık Yönetim Sistemi'ni kurmuş ve Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.