Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 5. ve geçici 11. Maddesi kapsamında çıkartılan 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmelik kapsamında Belediyesinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin ilgili yönetmelik kapsamında Başvuru Dilekçesinin doldurularak ekleriyle birlikte Çavuşbey, Hükümet Cad. Devecihan Kültür Merkezi 17/A MERKEZ/EDİRNE adresinde bulunan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne “İVEDİ OLARAK” başvuru yapılması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.


Bilgi için: 0 (284) 280 17 08


Başvuru Dilekçesi

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK