Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Devir İşlemleri

BASİT KONAKLAMA TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERDE, DEVİR İŞLEMLERİ NASIL YAPILMALI

 

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5 inci ve geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 25.07.2021 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren; 27/07/2021 tarihinden önce ilgili yerel idaresinden almış oldukları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile 1 yıl içerisinde (28/07/2022 tarihine kadar) Müdürlüğümüze Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında “Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi” başvurusu yapıp Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi alan Konaklama İşlemelerinin, Devir veya İşletmede İsim Değişikliği veya Kapasite Değişikliği nedenleriyle, önceki Belgenin İptal Edilerek yeni Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi Başvurularına ilişkin yapmaları gereke iş ve işlemlerle, sunmaları gereken Belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

1-Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Konaklama İşletmesinin devri söz konusu olması halinde öncelikle yapması gereken; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının DEVRİ için, Ruhsatı veren yerel idareye başvuruda bulunması gerekmektedir. İlgili yerel idareye mutlaka İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının DEVRİ yapılması ile ilgili dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Devir sonrası verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı üzerinde DEVİR ibaresi bulunmalı veya ruhsatın “DEVİR, ÖLÜME BAĞLI TASARRUF VEYA MİRAS YOLUYLA İNTİKAL” gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belgenin Müdürlüğümüze Başvuru esnasında başvuru evrakları içine konması gerekmektedir.

2-Ek'te örneği olan Başvuru dilekçesi tanzim edilerek, dilekçe ekinde talep edilen belgeler ile Müdürlüğümüze Şahsen veya Posta yolu ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

EK:DİLEKÇE (İndirmek için tıklayınız)