Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Havsa İlçesi

 

TARİH

   Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurulmuştur. İlçenin Romalılar zamanındaki adı "NİKİ" idi. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 1356 yılında Rumeli’ye geçen Türkler burayı I.Murat vasıtasıyla Türk topraklarına katmışlar ve ilçeye "HOSA" adını vermişlerdir. Edirne Osmanlı Devletinin Hükümet merkezi olduktan sonra Hosa'da bulunan Rumlar, Padişah I.Murat'ın ikamet ve din serbestisi ile ilgili fermanlarına aldırmadan burayı terk ederek İstanbul ve Selanik taraflarına göç etmişlerdir. Fetihten sonra Anadolu'dan getirilen göçmenlerle kasabanınTürkleştirilmesi sağlanmış, Sokollu Mehmet Paşanın buraya önem vermesiyle gelişmiştir. Bugün Hacıisa, Hacıgazi ve Helvacıbaba mahalleleri o dönemde getirilen göçmen ailelerin isimlerini taşımaktadır. İlçe, 19.yüzyılın birinci ve ikinci yarılarında Rusların eline geçti. Birinci Balkan Savaşından sonra Bulgarların, Birinci Dünya Savaşı ertesinde Yunanlıların saldırısına uğradı. Bazı subaylarımızın komuta ettiği çetelerimiz, halkı düşman zulmünden korudular. Silahlı kuvvetlerimiz, Büyük Zafer’den sora, 23 Kasım 1922 tarihinde ilçeyi geri aldı. Balkan ve Birinci Dünya Savaşından sonra bucak olan Havsa, 1954 yılında üçüncü kez ilçe oldu ve gelişti.
   Padişah II.Beyazıt'ın hanımlarından Hafize Sultan ilçeye yerleştikten sonra ilçeye bir müddet "HAFSE" denilmiş, daha sonra bu iki isim karışımından HAVSA ismi doğmuştur.
COĞRAFYA
   Havsa İlçesi, İlimizin kuzey yarısında ve Lalapaşa yaylası üzerindedir. Doğuda Kırklareli İli, batıda Edirne merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşu olup, İl merkezine 27 km. uzaklıktadır. Yüzölçümü 545 kilometredir. İlçede dağ yoktur. Kuzey-güney doğrultusunda sıralanan tepeler vardır. Bu, az yükseltili yayvan tepelerin en yükseği, Doğruk Tepe’dir. Vadilerin derinliği azdır. Bu vadilerden birinin geniş tabanı Osmanlı Ovası adıyla anılır. Başlıca akarsuları Oğulpaşa, Necatiye, Kuleli dereleriyle, Darı dere ve Aşırı deredir. Bunlar Ergene Irmağının kollarıdır. İlçede doğal göl yoktur. Yapay gölet vardır. İlçe, Akdeniz iklimi Trakya Geçit Tipinin alanındadır. Rüzgârlar, daha çok kuzey yönlerinden eser. Orta şiddettedirler. Yazlar genellikle sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve epey yağışlı geçer. İlçenin iklimi, kara iklimidir.
   Havsa ilçesi, yağış bakımından yarı nemlidir. Doğal bitki örtüsü kuru ormandır. Ortadan kaldırılan ormanların yerinde bozkır oluşmuştur. Bozkır, tarla ve otlak olarak kullanılır.
D-100 ve E-87 karayolları ile İstanbul Edirne otoyolu ilçe sınırlarından geçmektedir. Demiryolunun da geçtiği ilçemiz Edirne’ye 27 km. uzaklıktadır.
 
EKONOMİ
   İlçede son yıllarda sanayileşme yönünde belli bir gelişme görülmekle beraber, ekonomik hayat büyük ölçüde tarıma dayalıdır.
İlçenin toplam yüzölçümü 59096 hektardır. Bu alanın 44288 hektarı tarım arazisi, 25 hektarı orman arazisi ve 6300 hektarı çayır-mera arazisidir. Tarım dışı alan ise 8000 hektardır.
İlçe merkezinde her sene Eylül ayının ilk haftası Tarım Aletleri Hayvancılık ve Emtia Festivali düzenlenmektedir.