Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Keşan İlçesi

 
TARİH
   İlçenin bilinen en eski adı “ZORLANİS”tir. M.Ö. 4000 yıllarında Keşan ve çevresine yerleşen Luvilerin gelişiyle Cilalı Taş Devrine geçilmiştir. Bölge daha sonraları sırasıyla Yunan, Pers, Odris, Makedonya ve Bizans yönetimleri altına girmiştir. Pers İmparatoru I.Darius (Büyük Dara) M.Ö.7 inci yüzyıl sonlarında yöreyi imparatorluğuna ekleyerek satraplık haline getirmiştir. Büyük Roma İmparatorluğunun M.Ö.395 yılında ikiye bölünmesi sonucu ilçe, Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans) payına düşmüştür. Bu devrede Latin Kültüründen ayrılıp, Yunan Kültürü etkisine giren Traklar’ın da yavaş yavaş özelliklerini yitirdikleri görülür.
   Keşan İlçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde de ilçenin “has” olarak yönetimi Hersekzade Ahmet Paşa’ya verilmiştir. 1829'da ve 1877'de iki kez Ruslarca işgal edilen bölge 20. yüzyılın başlarında önce Bulgarların sonra da Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanlıların saldırılarına uğramıştır. 19 Kasım 1922’de Binbaşı Mehmet komutasındaki Türk taburu Malkara üzerinden gelerek İtilaf devletleri heyetinden ilçeyi teslim almıştır.
   Kent 1359 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra buraya Anadolu’dan göçmenler getirtilip yerleştirildi. Gacal tabir edilen eski yerlilerin bunların torunları olduğu söylenir. Anadolu'dan sınırlı sayıda göç almıştır. Bölge halkının önemli bir bölümü Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya göçmenidir.
 
COĞRAFYA
   İlçe, ilimizin güney yarısındadır. Doğu Trakya Yontukdüzü denen aşınmış yaylanın, Korudağ sırasının ve Pelin yaylasının birer kısmını kaplar. Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde Uzunköprü ilçesiyle komşudur. Güneyinde Saroz Körfezi bulunur. İle uzaklığı 112 km.dir. Yüzölçümü 1 087 km2’ olup, alan büyüklüğü bakımından İlimizin ikinci ilçesidir.
Korudağ sırasının batı bölümü ilçe sınırları içindedir. İlimizin en yüksek yeri, bu dağın tepelerinden biridir. Yükseltisi 700 metre kadardır. Bu dağın yamaçlarının eğimi azdır. Korudağ batısında Pelin yaylası yer almıştır. Büyük iki vadisi vardır. Doğanca deresininki batıya doğru daha genişler ve Keşan ovası adıyla anılır. Önemli akarsuları, Muzalı ve Doğanca dereleridir. İlçenin doğal gölü, Büyük Tuzla gölüdür. İlçede Kadıköy Barajı ile sekiz tane gölet bulunur. Deniz kıyıları bazı yerlerde dik kıyı, bazı yerlerde ise alçak kıyı biçimindedir. İlçenin büyük bölümü, Akdeniz ikliminin Marmara Tipi alanındadır. Bu, nispeten yumuşak bir deniz iklimidir. Rüzgârlar, daha çok, kuzey yönlerden eser. Güz ve kış mevsimleri daha yağışlıdır. İlçe, yağış bakımından yarı nemlidir. Doğal bitki örtüsü kuru ormandır. Pelin yaylasında koru ve maki denen bitki topluluğuna rastlanır. Maki, bodur ağaç ve kurakçıl otlardan oluşur. Ormanların ortadan kaldırıldığı yerlerde bozkır oluşmuştur. Bozkır, tarla ve otlak olarak kullanılır.
 
EKONOMİ
   İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık ağırlıklı olmakla birlikte, Keşan’da tarıma dayalı sanayi ve ticaret de gelişmiştir. Cumartesi günü kurulan ilçe pazarına yalnız komşu ilçelerden değil, Yunanistan’dan günü birlik alışveriş için çok sayıda Yunan vatandaşı gelmektedir. Kurulan pazar nedeni ile ilçe merkezi nüfusu cumartesi günleri 100 bine ulaşmaktadır. Ticari hayatın bir başka göstergesi olan borsa işlemleri Keşan Ticaret Borsasında özellikle tarım ve hayvancılık ürünleri üzerinde seyretmektedir.
   İlçenin toplam yüzölçümü 108699 hektardır. Bu alanın 52885 hektarı tarım arazisi,  43000 hektarı orman arazisi ve 11519 hektarı çayır-mera arazisidir. Tarım dışı alan ise 1295 hektardır.