Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Lalapaşa İlçesi


Tarih
 
   İlçede tarih öncesinden beri insan yaşar. İlçe tarihi, yazı bilen Traklarla başlar. İlçemiz ilkçağda Trak Krallıklarıyla Pers, Büyük İskender ve Büyük Roma İmparatorlukları'nın sınırları içindeydi. Ortaçağda, önce Bizans İmparatorluğu'na bağlıydı. 14. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türkleri'nin eline geçti. İlçemiz 1361 yılında I.Murat’ın kahraman komutanı Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.  Lala Şahin Paşa’nın diğer kahramanlıkları neticesinde, bu bölge kendisine “has” olarak verilmiş olup, İlçemiz ismini bu şekilde almıştır. İlçemizde Osmanlının, dolayısıyla Mimar Sinan’ın da derin izleri rahatlıkla görülebilir. Balkan Savaşı öncesinde bölge bugünkü Hacıdanişment Köyü merkez kılınmak suretiyle bucak şeklinde Edirne İline bağlı olarak yönetilmiştir. İlçeye bu ad Cumhuriyet döneminde verildi. İlçe oluş yılı 1945’tir. İlçe merkezi Osmanlı döneminde, Çöke bucağına bağlı olan Paşaköy olarak biliniyordu. İlçe Birinci Balkan Savaşında, Türk-Bulgar birliklerinin çarpışmasına sahne olan yerlerdendi. 1920 yılındaki Türk-Yunan savaşında kolordumuz, Bulgaristan’a çekilirken ilçeden geçmişti. İki yıl kadar süren Yunan egemenliği, Büyük Zafer ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla son buldu. Silahlı Kuvvetlerimiz ilçemizi, 27 Kasım 1922 tarihinde geri aldı.
İlçemiz 1945 yılına dek önce İlçe sonra bucak olarak yönetilmiş, bu tarihten günümüze kadar da İlçe tüzel kişiliğini korumuştur.
COĞRAFYA
   İlçe ilimizin kuzey yarısındadır. Yıldız dağlarının güney ve Lalapaşa yaylasının kuzey kısımlarına ait bazı yerleri kaplar. İlçemizin yüzölçümü, rakımı ise 72 metre olup, Edirne’ye olan uzaklığı 27 km’dir.
İlçenin kuzey bölümü tepeliktir. Tepelerin en yükseği, Muhittin Baba  tepesidir. Burada 600 metre olan yükselti, güneye gidildikçe azalır. Lalapaşa yaylası, Doğu Trakya Yontukdüzü denen aşınmış yaylanın bir kısmıdır. Bu yontukdüzü ilçede, daha engebelidir. İlçenin ovası, Tunca çayı vadi tabanındaki küçük düzlüktür. En geniş vadi de bu çaya aittir. İlçedeki vadilerin en uzunu, Lalapaşa deresini içerir. En büyük akarsuyu, kısa bir parçası ilçede olan Tunca çayıdır. En uzun akarsuyu ise, Lalapaşa, Sinanpaşa ve Hasanağa adlarıyla anılan deredir. Bu Tunca çayının bir koludur. İlçenin büyük bölümü, Akdeniz ikliminin Trakya Geçit Tipi alanındadır. Bu iklim oldukça sert bir kara iklimidir. İlçenin kuzey doğu köşesi, Karadeniz ikliminin Orman Tipine ait alanda kalır. Kuru soğuğu daha az, yağışı daha çoktur. İlçe, yağış bakımından yarı nemlidir. Doğal bitki örtüsü kuru ormandır. Ormanın ortadan kalktığı yerlerde bozkır oluşmuştur. Bozkır tarla ve otlak olarak kullanılır.
İlçemizin kuzeyinde ve batısında Bulgaristan, doğusunda Süloğlu İlçesi, güneyinde Merkez İlçe yer almaktadır.
 
EKONOMİ
   İlçenin toplam yüzölçümü 55400 hektardır. Bu alanın 26501 hektarı tarım arazisi, 15000 hektarı orman arazisi ve 13000 hektarı çayır-mera arazisidir. Tarım dışı alan ise 899 hektardır.